Strona główna Regulamin
Regulamin Drukuj Email

Regulamin korzystania z portalu nanarty.info.pl


I. Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem portalu „nanarty.info.pl” (wcześniej narty.l.pl)  jest Agencja Reklamowa „PROMOTOR” s.c. z siedzibą Krakowie przy ul. Na Błonie 13D, która posiada prawa autorskie związane z zawartością serwisu oraz inne prawa wynikające z własności.
2. Na stronę internetową „nanarty.info.pl ” (wcześniej narty.l.pl), nazywaną dalej „portalem”, składa się całość materiałów znajdujących się pod adresem „nanarty.info.pl” (wcześniej narty.l.pl) oraz na wszystkich podstronach.
3. Użytkownikiem portalu jest każda osoba odwiedzająca go.

II. Prawa autorskie

1. Agencja Reklamowa „PROMOTOR” s.c. jest autorem bazy stoków narciarskich jako całości oraz materiałów graficznych w postaci mapek stacji narciarskich, tabel parametrów wyciągów i dojazdu do nich zamieszczonych na portalu „nanarty.info.pl” (wcześniej narty.l.pl) oraz w serii informatorów narciarskich „Gdzie NA NARTY" wpisanych postanowieniem Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Krakowie z dnia 22 marca 2005 r. do rejestru dzienników i czasopism (Ns. Rej. Pr. 40/05) i w związku z tym przysługuje mu prawo do swobodnego rozporządzania jej treścią oraz inne prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
2. Na portalu obok materiałów własnych, znajdują się materiały, które zostały portalowi udostępnione, a do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.
3. Wszelkie informacje, loga, mapy, obrazy, zdjęcia i inne materiały pochodzące ze źródeł zewnętrznych znajdują się na portalu wyłącznie w celach informacyjnych.
4. Dozwolone jest korzystnie z materiałów zamieszczonych na portalu jedynie na użytek własny.
5. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na portalu w celach komercyjnych może odbywać się jedynie za pisemną zgodą redakcji portalu bądź odpowiednich osób posiadających prawa autorskie.
6. Użytkownik umieszczający na portalu wszelkie materiały własne wyraża zgodę na używanie ich przez pozostałych użytkowników w celach niekomercyjnych.
7. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do swobody decyzji odnośnie zawartości portalu. Prawo to dotyczy także dokonywania zmian w materiałach zamieszczanych przez użytkowników bez konieczności zawiadamiania ich o tym.

III. Uprawnienia redakcji portalu

1. Redakcja portalu nie gwarantuje zgodności informacji zawartych na portalu ze stanem faktycznym oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane przez użycie tychże informacji.
2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez jego użytkowników.

IV. Użytkownicy

1. Użytkownik deklaruje, iż korzystając z portalu będzie przestrzegał prawa.
2. Użytkownik zapewnia, iż w każdym miejscu na portalu, w którym zostanie mu dana możliwość wyrażenia swoich poglądów, zachowa on zasady kultury i współżycia społecznego, powstrzyma się od formułowania obraźliwych i/lub wulgarnych stwierdzeń w stosunku do kogokolwiek.
3. Wszelkie propagowanie za pomocą portalu treści niezgodnych z prawem jest surowo zabronione.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zamieszczenia przez niego materiałów niezgodnych z prawem, w szczególności zaś z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
5. Użytkownik ponosi winę za szkody wynikające z nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu.

V. Sprzedaż usług

1. Portal prowadzi działalność komercyjną związaną z usługami reklamowymi.
2. Wpisy i artykuły zamieszczane w portalu nie mogą przedstawiać treści niezgodnych z prawem. W przypadku złamania prawa w wyniku umieszczenia takich treści odpowiedzialność ponosi osoba zamawiająca.
3. Klient dokonuje zamówienia usługi pocztą, mailowo bądź telefonicznie.
4. Klient posiada prawo rezygnacji z wykupionej usługi w dowolnym momencie. Nie przysługuje mu wtedy prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany okres.
5. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług w dowolnym momencie bez konieczności zawiadamiania zainteresowanych. Usługi wykupione przed ewentualną zmianą cennika zachowują dotychczasową cenę.

VI. Postanowienia końcowe

1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są wszyscy użytkownicy, klienci i goście portalu.
2. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany regulaminu bez konieczności zawiadamiania zainteresowanych.
3. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.


 
Zobacz katalog online! Zobacz online